شباهت ما با زمین...

دست خودمان نیست که روی حرفمان نمی مانیم؛

.

ما بر زمینی ایستاده ایم

.

 که هر روز خودش را دور می زند

 

/ 4 نظر / 16 بازدید
نینا

[افسوس][ناراحت][افسوس]

پرستو

بسیار دل انگیز [گل] منتظر حضور پر مهرت هستم

رویا

انقدر آه وناله نکن اوکی؟[چشمک][گل]

ara

دنیا نامرده مثل آدمهاش