من ......

. می‌گویند تنهایی پوست آدم را کلفت می‌کند         عشق دل آدم را نازک می‌کند                    درد آدم را پیر می‌کند‌            ومن امروز کرگدن دل‌نازکی هستم که پیرشده.              

/ 3 نظر / 59 بازدید