قهوه ی .......؟؟؟

در کافه
باران می‌بارید
و خیابان
خشک بود

کافه‌چی گفت:

ترک بدهم یا فرانسه؟
گفتم
قجری لطفا...........

/ 2 نظر / 21 بازدید
رویا

سلام ویکا جان / حالت خوبه ؟؟؟؟؟؟؟

نینا

منم قجری لطفا [ناراحت]