# زمان

زمان......

زمان به من آموخت.....         دست دادن , معنای رفاقت نیست..........                   بوسیدن , قول ماندن نیست..........                       و                          عشق ورزیدن , ضمانت تنها نشدن نیست..........   ادامه مطلب
/ 19 نظر / 23 بازدید