# درد_دل

تنهایی....

"تنهایی"  شده دانه ی زیر خاک... قایم شده... پنجشنبه‌ جمعه آب و نورش می‌دهند... رشد می‌کند،  به چشم می‌آید،  می‌پیچد دور ِ دلم،  گلویم،  خفه‌ام می‌کند...بی‌جانی ِ صبح ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 62 بازدید