خدا و تنهایی

ببین...........

.

خدا هم تنهایی اش را فریاد میزند.......

.

قل هو الله  احد

 

/ 19 نظر / 51 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ara

سلام ویکا جون[گل] منم به تنهایی عادت کردم طوری که بعد از بیست سال خبری رو بهم دادن که باید از خوشحالی میمردم ولی دیدم تنهایی جزئی از وجودم شده حتما دلم برای غم وغصه هام تنگ میشه غم هم اگر ترکم کند تنهای تنها میشوم!!!

ramin

سلام چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يه خبر خوش رامين به هوش اومد هههههههههههههههوووووووووووووووووووووووووررررررررررررررررررررااااااااااااااااااا[گل][گل][گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه]

ramin

خيام اگر ز باده مستی خوش باش با لاله رخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نيستی است انگار که نيستی چون هستی خوش باش کسی را که اميدوار است نا اميد نکن شايد اميد تنها دارايی او باشد...... خدايا شكرت رامين به هوش اومد

رویا

دوست عزیز چه می کنی ؟ کم پیدایی [لبخند][گل]

آزاده

در آغوش خدا گر جا شدی برایم از گرمایش بگو...[گل]

رویا

تنهایی شرافتش می ارزه به دعوای این زن و شوهرا [لبخند][قلب][گل]

رویا

تنهایی شرافتش می ارزه به دعوای این زن و شوهرا [لبخند][قلب][گل]

رویا

عید شما مبارک [چشمک][گل]

شیطونک

چقدر قشنگ بود ! چقدر جالب و تاثیر گذار بود واقعا لذت بردم مرسی ![گل]