اومدم که ............

اومدم که بنویسم.........................

اومدم که هر چی تو دلم مونده رو خالی کنم .......................

اومدم که داد بزنم از نامردی ادما..................................

اومدم که هر چی سزاوار بعضی هاست  رو بگم............................

اومدم که از حق نشناسی ادما بنویسم......................................

اومدم که از پر توقع بودن ادما بنویسم.......................................

اومدم که از پر ادعا بودن ادما بنویسم.............................

اومدم که بنویسم حتی اگه دستت رو تا ارنج تو عسل کنی بازم گازت میگیرن.............

اومدم که بنویسم هر کاری هم بکنن تو مقصری نه اونا...................

اما................................................................................

اما نمیدونم چرا بازم کاغذم سفید موند.........................................

.............................................................................................................

/ 5 نظر / 19 بازدید

اخ که حرف دلمو زدی

پرستو

گاهی وقتا سکوت فریاد معرفت است

نینا

بعضی از آدما حتی ارزش فکر کردن هم ندارن [چشمک]

سپیده

آدمایی که تازه به دوران رسیده ان و حتی اگه تا آخر عمر بهشون خوبی کنی بازم نمی تونن درک کنن.آدمایی که به درد سطل زباله می خورن.آره می شناسمشون[منتظر]

Aria Lonely

گاهی اولش رو سنگین شروع کنی جواب میده و همه چی میاد بیرون