من تنها


مرا من فرسودم
در جدال ِ دردناک ِ من با من
مرا من شکست دادم و من از من شکست خوردم
با خود به جدال دائم
خود را شکست دادن و خود را شکستن
و از درد ِ شکست ِ همواره
دل‌افگار بودن
من
نام ِ دیگر ِ دردم

/ 3 نظر / 31 بازدید
سپیده

[قلب]عیدتـــــ مبــــارکـــ ویکا جونم[ماچ]