حرف ها تو.....

حرف های تو

همان هایی است که نمی گویی

همان زندگی است

که به هم ریخته

که بی معنا شده

/ 5 نظر / 15 بازدید
همین نزدیکی ها

:":|__:|< دير زمانی است روی شاخه اين بيد مرغی بنشسته كو به رنگ معماست نيست هم آهنگ او صدايی، رنگی چون من در اين ديار، تنها، تنهاست گرچه درونش هميشه پر زهياهوست، مانده بر اين پرده ليك صورت خاموش روزی اگر بشكند سكوت پر از حرف، بام و در اين سرای می‌رود از هوش. راه فرو بسته گرچه مرغ به آوا، قالب خاموش او صدايی گوياست. می‌گذرد لحظه‌ها به چشمش بيدار، پيكر او ليك سايه – روشن رؤياست. رسته ز بالا و پست بال و پر او زندگی دور مانده: موج سرابی سايه‌اش افسرده بر درازی ديوار پرده ديوار و سايه: پرده خوابی خيره نگاهش به طرح خيالی آنچه در آن چشم‌هاست نقش هوس نيست دارد خاموشی اش چون با من پيوند، چشم نهانش به راه صحبت كس نيست ره به دورن می‌برد حمايت اين مرغ: آنچه نيايد به دل، خيال فريب است دارد با شهرهای گمشده پيوند: مرغ معما در اين ديار غريب است سروده سهراب سپهری ",

O3

خیلی خوب بود

رویا

همیشه حرفی می زنی که حرف دل آدمه / انگار علم غیب داری [لبخند][قلب]

O3

آپم بیا لطفا

سپیده

خوشم میاد عکسات به جمله هات میاد.آفرین[مغرور]