من......

سر از زانو بر می‌دارم
به خودم می‌گویم
بلند شو و شاد باش 
سر بر زانو می‌گذارم
و جواب خودم را نمی‌دهم.

 

 

/ 4 نظر / 74 بازدید
Aria Lonely

میدونی دوست جون همیشه شنیدم یاد نگرفتم چطوری حرف بزنم شروع کنم دردودل کنم نمیدونم واقعا راهش چیه همین حرفت خیلی کمک میکنه اینکه کسی باشه شنونده باشه و منم هم همینطور از بس شنیدم شنونده عالی شده ام رتبه A راستی این انتخاب عکسهایت مارا کشت نمیشه واسه منم انتخاب بفرمائیی

Aria Lonely

ویکا تو دری باید به تو گفت تا دیوار بشنوه وقتی دیواری نیست که گوش شنوا داشته باشه وقتی دیواری وجود نداره پس چطور به در بگم چی بگم از چی بگم

شیطونک

خیلی قشنگ بود... خیلی هیچ چیز دیگه نمی تونم بگم...