خدایا گریه نکن! درست میشه.......

هوا گرفته بود!

باران می بارید!

 و کودکی آهسته گفت: "خدایا گریه نکن! درست میشه........

 

 

 

/ 13 نظر / 96 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم-آبای

بخدا من یه بار ارسال کردم خاک تو سرش سه تا اومد!!

ara

سلام ویکا جون[گل] [گل][گل][گل]

سهند

*   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ * اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★ اپم * ☆ ★  ♥  *  ★ اپم★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ * اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★ اپم * ☆ ★  ♥  *  ★ اپم★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ * اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★ اپم * ☆ ★  ♥  *  ★ اپم★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★

هومن

ما بمب اتم میخوایم . تا درست بشه ما منتظریم [نیشخند]

مهسا

ویکا جون اگر با تبادل لینک موافق بودی خبر بده که همو بلینکیم

هالو هفت شنبه

[گل]