خیانت....

یه روز میاد.....

خوب که نگاه کنی .......

میبینی ......

باید به یکی خیانت کنی.....

 

 اون یه نفر حتی ممکنه خودت باشی.....

 

/ 29 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
0×0 جواد 0×0

سرکلاس دو خط سياه موازي روي تخته کشيد!! خط اولي به دومي گفت ما مي توانيم زندگي خوبي داشته باشيم ..!! دومي قلبش تپيد و لرزان گفت : بهترين زندگي!!! در همان زمان معلم بلند فرياد زد : " دو خط موازي هيچگاه به هم نمي رسند" و بچه ها هم تکرار کردند: ....دو خط موازي هيچگاه به هم نمي رسند مگر آنکه يکي از آن دو براي رسيدن به ديگري خود را بشکند !![دلشکسته] ____● ______●___________████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..')/♥ ♥('..) .\♥/. = .\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ سلااااام وب جالبی داری آبجی ویکا خوشحال میشم یه سری هم به من بزنی منتظرم [گل][ماچ][گل]

بلا خانمی

خیلی زیبا گفتی عزیزم.[ماچ] ممنون از حضوره گرمت.[قلب]

امیرحسین

__$$$$__________________$ __$$$$$________________ $$ __$$$$$$$______________ $$$ __$$((▂))$$$____________$$$$ __$$$$$$$$$$_________$$((▂))$ __$$$'¤'¤'$$$$$______$$$$$$$$$ __$$$¤'¤'¤'¤$$$$___$$$$'¤'¤'¤$$$ __$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$__$$$¤'¤'¤'¤$$$ __$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$$'¤'¤'¤'¤'$$ ___$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'¤'$$$ _____$$$$'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'$$$ __$$$$$_$$$'¤'¤'¤'¤$ $$'¤'¤$$ _$$((▂))$$$$$_$$$$$$$$$$$_O_O $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_ _ $ $ $$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$___$ $ $$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'$$$$__$$$ $$$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$ __$$$((▂))$$$$$_$$$$$ ____$$$$$$$_$$$$$ _________$$$$$ ______$$$ _____$¤ ___

مریم

سلام یه چیزی دستگیرم شده اونم اینه اگه خیانت کنی خیانت میبینی به همین سادگی به همین خوشمزگی [عینک]

علی پرماه

سلام بی وفا خبری ازت نیست [گل][گل]آپم بای ممنون [گل]

فروغ

اینقدر با هم بوده ایم که احساس میکنم وقت خیانت است .

دکتر کوچولو

من دو سال به خودم خیانت کردم. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است.نه؟

بالالایکا

و این معقول ترین و انسانی ترین کاره ، خیانت به خودمون .